Miljöpolicy

Miljöpolicy

Ett medvetet miljöarbete

Hur vi väljer att producera och konsumera påverkar i stor grad klimatet och vår miljö.

Vår största miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder och skickar iväg leveranser. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former.

  • Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljön
  • Uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan genom att samordna transporter
  • Vi ska planera och samordna våra tjänsteresor.
  • Vi ska prioritera fraktbolag som har en policy med konkreta miljömål.
  • Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja att resa med kollektivtrafik.
  • Kundbesök görs om möjligt digitalt. Flygresor undviks till förmån för tåg eller samordnade bilresor.
  • Vi samarbetar med lokala leverantörer som i sin tur producerar utifrån lokala råvaror.
  • Vi prioriterar digital marknadsföring
  • Företagets bilar ska senast 2024 drivas på el eller som elhybrider.
  • Träråvaran i våra produkter ska kunna spåras genom FSC-systemet.
virke miljao