husmidja-överstycke-offerbräda


Husmidja – överstycke – offerbräda

En mycket funktionell och vackert bearbetad dekorationslist för fasader. Används ovanför fönster som överstycke, som midja runt huset samt som offerbräda vid syllen.

Bra avrinningsegenskap på grund av den lutande designen. Vi rekommenderar dock ett överbleck för maximal hållbarhet och vattenavledning från fasad och grund.

husmidja

Specifikation

Husmidja med överbleck

Artikelnr: ÖS14036

Mått:
45x140x3600mm

husmidja

Specifikation

Överstycke

Artikelnr: ÖS14036

Mått:
45x140x3600mm

Passar ihop med fönsterknekt (FK45380).

fonster list - overstycke